Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Granitelor sesizeaza deficiențe grave în documentele propuse pentru viitorul Sinod Panortodox

— preluare de pe site-ul “Apărătorul ortodox” —

Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Granitelor sesizeaza deficiențe grave în documentele propuse pentru viitorul Sinod Panortodox

Redactarea textului (unele îndreptări de diacritice şi exprimare): “Dragostea se bucură de adevăr” (Ana Elisabeta)

Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Graniţelor s-a adresat, printr-un comunicat, clerului şi credincioşilor săi, cu privire la viitorul Mare şi Sfânt Sinod Pan-ortodox.

„Având în vedere publicarea documentelor care urmează să fie discutate în viitorul Sfânt şi Mare Sinod Panortodox din Creta, din perioada 16-27 iunie 2016, Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Graniţelor Rusiei a procedat la examinarea textelor, precum numeroşi ierarhi, clerici și laici, continuând pregătirea pentru Marele Sinod și dorind să comunice turmei sale, păzite de Dumnezeu, toate propunerile, având în vedere că documentele Marelui şi Sfântului Sinod Panortodox trezesc interes şi nasc întrebări”, se spune în declarație.
„Utilizarea, în unele texte, a unor termeni care permit o dublă interpretare, lipsa de precizie teologică și utilizarea unui limbaj ecleziologic străin de Sfânta Tradiție a Bisericii, impun o reacţie care poate duce la corectarea întregului text”, se mai arată în textul Sinodului.
Comunicatul vorbeşte, în primul rând, de două documente: „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană” şi „Relația Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”. În plus, mai există întrebări cu privire la regulamentul Sinodului însuși.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Graniţelor a exprimat, de asemenea, remarci cu privire la procedura și autoritatea Sfântului şi Marelui Sinod Panortodox și la toate documentele aprobate de acesta.
„Am pregătit comentariile de mai sus, pentru a oferi, spre analiza viitorului Sinod, unele corecturi la documentele importante, într-un spirit de colaborare frățească, pentru a-i sprijini pe frații noștri ierarhi ai altor Biserici locale, care s-au exprimat în mod similar (…) și, de asemenea, pentru a asigura turma păzita de Dumnezeu, încredințată nouă de Hristos, că păstorii înșiși acordă o atenție specială sarcinii atribuite acestora, de a studia documentele” – mai specifica mesajul.
Documentul concluzionează: „Aceste texte, acum ca și pe parcursul întregii istorii, necesită mai multe etape de pregătire și revizuire; și faptul că noi, împreună cu alții, am identificat deficiențe grave în unele dintre documentele propuse pentru luarea în considerare a viitorului Sfânt şi Mare Sinod Panortodox, nu trebuie să provoace temeri sau îngrijorări”.
Sursa: Lăcaşuri Ortodoxe
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s