Predica Parintelui Matei Vulcanescu despre insemnatatea anatemelor: Noua dictatura a tolerantei si tolerantii intoleranti

— preluare de pe blogul “Theologie patristică” —

https://theologiepatristica.wordpress.com/2016/03/28/predica-parintelui-matei-vulcanescu-despre-insemnatatea-anatemelor/

Noua dictatură a toleranţei şi toleranţii intoleranţi

Iubiţi credincioşi,
După cum ştiţi, atitudinea Bisericii celei Una, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti faţă de extremism, fanatism, faţă de violenţă, faţă de forţarea voinţei, faţă de înrobirea conştiinţei prin frică şi constrângere, faţă de crimă şi faţă de orice formă de violenţă şi injurie, faţă de îndemn la ură şi dispreţ este una dezaprobatorie.
Dumnezeu spune: „dacă cineva vrea să-Mi urmeze, sa se lepede de sine, să-şi ia Crucea sa şi să-Mi urmeze Mie.” Dumnezeu Însuşi respectă voinţa omului, ceea ce arată că omul este un partener de dragoste al lui Dumnezeu şi nu un sclav fără voinţă proprie.
Cum se defineşte fanatismul religios? Fanatismul religios înseamnă forţarea celorlalţi să creadă ce crezi tu prin constrângere psihologică, fizică, prin violenţă şi injurie.
Extremismul şi fundamentalismul înseamnă ură faţă de ceilalţi care nu cred ca tine, impunerea credinţei tale împotriva celorlalţi, descurajarea gândirii libere şi conştiente, descurajarea prin constrângere a voinţei şi a cugetării.
Biserica Ortodoxa înfierează orice formă de constrângere şi ură, de crimă împotriva umanităţii, înfierează ura de rasă, de credinţă şi de orientare sexuală.
Este înfierat de către Biserica Ortodoxa genocidul făcut asupra poporului evreu.
În secolul al XX-lea poporul evreu a trăit o teribilă tragedie, pe care cuvintele nu o pot descrie. Holocaustul, cu milioanele sale de victime jertfite unei ideologii inumane, naziştii au ucis în masă pe evrei, dar şi alte grupuri etnice, dar şi genocidul comunist ce a dat un număr de victime apreciat, de către unii autori, la o sută de milioane, apoi genocidul din Armenia, genocidul din Pont, unde a fost exterminată populaţia greceasca de acolo. Să nu uităm însă şi de genocidul făcut prin avort de către aşa zisele mame în care sute de milioane de suflete au fost trimise în iad, nedându-li-se nici măcar şansa de a respira pe pământ….
Biserica Ortodoxă are conştiinţa de Sine cum că este exclusiv singura Biserica de pe acest pământ şi prin anateme aşează graniţa Ei în raport cu toate celelalte culte şi denominaţiuni aşa zis creştine, dar şi faţă de ideologii şi gândiri ce nu sunt în acord cu gândirea Bisericii în Duhul Sfânt.
De aceea Biserica lui Hristos nu tolerează altă învăţătură decât cea a Ei, considerând toate celelalte religii drept mincinoase şi înşelătoare şi de provenienţă demonică.
Dar nu constrânge pe nimeni să îmbrăţişeze Biserica.
După gândirea „politically correct”, „tolerantă” şi relativistă, ce se propagă ca o nouă ideologie impusă cu forţa, Hristos prin Evanghelia Sa este fundamentalist, exclusivist şi intolerant : Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa, toţi cei care au venit înaintea Mea sunt furi şi tâlhari, Cine nu va crede şi nu se va boteza se va osândi, cine nu adună cu Mine risipeşte, dacă cineva vă va da o altă învăţătură decât cea pe care v-am dat-o să fie anatema, etc.
Biserica lui Hristos este prin excelenţă intolerantă faţă de păcat şi erezie, însă este iubitoare faţă de omul căzut în erezie şi păcat.
Biserica spune tuturor Adevărul care este veşnic, iar fuga de Adevăr înseamnă iadul.

Adevărul Bisericii Ortodoxe, în orice sistem de referinţă s-ar afla, rămâne neschimbat: Cerul şi pământul vor trece dar cuvintele Mele nu vor trece.
Adevărul Hristos care este Unul şi Unic, aşa cum şi Biserica întemeiată de El este Una şi Unică. Iar cine îmbrăţişează acest Adevăr se mântuieşte prin integrarea lui în Biserica lui Hristos prin lepădarea de erezie, prin botez şi prin Împărtăşirea continuă (în fiecare Duminică) cu Trupul şi Sângele lui Hristos.
Toţi oamenii sunt bineveniţi să îmbrăţişeze în mod liber Biserica şi învăţătura lui Hristos.
Biserica este formată din păcătoşi pocăiţi. Toţi sunt primiţi: homosexuali şi lesbiene, africani, americani, chinezi, indieni, evrei şi arabi, bogaşi şi săraci, criminali, politicieni sau bancheri, oameni cu nevoi speciale, eretici, închinători la idoli sau satanişti, toţi sunt chemaţi la Hristos şi la Biserica Lui cu condiţia de a se lepăda de patima şi de erezia lor, de credinţa lor strâmbă şi a îmbrăţişa întru totul credinţa Bisericii.
Biserica nu acceptă filetismul şi naţionalismul exacerbat, nici gândirea legionaroidă intolerant-naţionalistă. Este împotriva crimei şi a oricărei forme de ură. Biserica înseamnă dragoste autentică. Oricine poate deveni Cetăţean al Împărăţiei Cerurilor prin Botezul ortodox.
După cum se ştie, în Imperiul Roman exista Pax Romana în care erau tolerate absolut toate religiile cu singura condiţie de nu fi exclusivişti, de a nu-i considera pe ceilalţi ca fiind în greşală. De aceea singura religie persecutată în Imperiul Roman era Biserica Creştina, iar creştinii erau trimişi la moarte cumplită pentru că erau intoleranţi cu idolatria şi aveau convingerea unicităţii Adevărului, îndemnându-i pe ceilalţi să se lepede de idoli. Dar aceasta nu înseamnă că îi urau pe închinătorii la idoli, din contra, îi iubeau şi le spuneau că sunt în greşală, fără însă să-i constrângă, fără însă să se manifeste cu ură sau cu violenţă, ci întotdeauna Biserica înţelegea să lase libertatea de alegere a fiecăruia, dar nu lăsându-i în întuneric ci spunându-le Adevărul. Iată că istoria se repetă şi avem azi un nou soi de Pax Romana în care dacă tu crezi că faci parte din Unica deţinătoare a Adevărului eşti persecutat şi înfierat, călcându-se în felul acesta dreptul fundamental al omului de a se exprima liber. Această ideologie a toleranţei este de fapt o nouă dictatură pozitivă, adică o impunere cu forţa a aşa zisului bine, care nu se deosebeşte cu nimic de Pax Romana.
protoprezbiter Matei Vulcănescu
Biserica Panaghia Odighitira, Pireu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s