Duminica Ortodoxiei — Caracterul terapeutic al anatemelor rostite în Biserică în această zi

Anatema: Blestem sau dovadă de iubire nemărginită a lui Dumnezeu pentru cei care-L hulesc?
Duminica Ortodoxiei — Caracterul terapeutic al anatemelor rostite în Biserică în această zi
Această duminică este denumită “Duminica biruinţei Ortodoxiei (dreptei/corectei slăviri a lui Dumnezeu) asupra tuturor ereziilor, adică a opiniilor greşite de inspiraţie demonică în colaborare cu mândria şi părerea de sine a unor creştini (chiar patriarhi, papi, sinoade, preoţi, călugari sau credincioşi) care au strâmbat, au alterat înţelesurile credinţei aşa cum a descoperit-o Dumnezeu prin profeţi şi minuni şi mai ales prin venirea în lume a Fiului Său, Iisus Hristos Dumnezeu, şi a Duhului Sfânt care a întemeiat Biserica Sa. Scopul descoperirilor din partea lui Dumenzeu este acela ca omul sa înteleagă de unde vine, unde pleacă, ce anume trebuie să creadă şi ce are de făcut pentru a-şi mântui sufletul. În momentul în care sensurile corecte descoperite de Dumnezeu se schimbă, atunci omul începe să meargă pe un drum greşit, care nu-l mai duce la mântuirea sufletului ci la pierderea lui. Mintea omului se infestează de patimi şi de orbire, de lipsă de claritate şi viziune corectă a lucrurilor, a vieţii şi mai ales a vieţii spirituale. Omul se îmbolnăveşte sufleteşte datorită concepţiilor greşite despre viaţă şi lume, care nu provin din descoperirea dumnezeiască, sau care provin dintr-o descoperire prost trasmisă, sau alterată. Erezia este hula impotriva lui Dumnezeu. Multi îşi pun întrebarea legitimă: de unde ştim noi că descoperirea dumnezeiască se păstrează în Biserica Ortodoxă?
Dumnezeu a descoperit calea către El începând de la primii oameni, apoi lui Noe, lui Avraam, lui Isaac, lui Iacov, celor 12 Parinţi ai poporului evreu, apoi Dumnezeu s-a descoperit lui Moise în acel tufiş cu spini din deşertul Sinai care ardea şi nu se mistuia (“rugul aprins”). Iar aceste descoperiri dumnezeieşti au avut mesaje întotdeauna în contradicţie cu “dumnezeii neamurilor” (denumiţi draci de psalmistul David) care erau numiţi dumnezei falşi, mincinoşi, idoli, şi de care poporul lui Israel era ferit prin despărţirea fermă de orice nu era revelat de Dumnezeu. Vechiul Testament este plin de descoperiri dumnezeieşti care confirmă Noul Testament, ca o continuitate firească, Noul Testament confirmă Biserica şi e confirmat de Biserică, de profeţi şi de Sfinţii Părinţi, care au avut aceeaşi iluminare ca şi profeţii, ca şi apostolii, pentru că au aceeaşi învăţătură. Biserica lui Hristos, adică Duhul Sfânt în Biserică, a folosit aceeaşi metodă ca şi în Vechiul Testament, şi anume a separat pe idolatri, şi pe cei cu opinii eretice, de Biserică, pentru a nu se infesta întregul corp al Bisericii cu credinţe greşite. Duhul Sfânt a tăiat prin ANATEME pe aceştia din Trupul Bisericii, ca un semnal de alarmă că se găsesc în afara descoperirii dumnezeieşti şi a mântuirii şi trebuie să se întoarcă la Adevăr. Anatema este cea mai mare dovadă de iubire a lui Dumnezeu pentru oamenii eretici, pentru că îi avertizează, este ca şi nervul în organismul uman, durerea având rol de semnal de alarmă. Cuvântul ANATEMA nu înseamnă blestem ci înseamnă “în afara graniţei Adevărului, a Bisericii”. Rostirea anatemelor de către preot şi credincioşi asupra ereticilor şi ereziilor vindecă mintea de relativism şi reface puterile sufleteşti ale ortodocşilor şi, în acelaşi timp, trezeşte conştiinţa ereticilor că sunt în greşală şi se vor pierde dacă rămân acolo. Ereticii care conştientizează erezia lor datorită Anatemelor se întorc la Biserică şi prin anatematizarea ereziei respective se vindecă de această boală a minţii. Sfântul Apostol Pavel numeşte erezia “mutarea Adevărului lui Dumnezeu întru minciună”. Anatema nu reprezintă nici ură, nici blestem, nici injurie sau dispreţ, nici defăimare, ci este medicamentul lui Dumnezeu pentru umanitatea căzută în păcatul schimbării Adevărului Revelat.

pr. Matei Vulcanescu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s