Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare precum şi Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor…(Stelian Gombos)

Textul ni-l propune pe Sfântul Vasile cel Mare ca model de raportare echilibrată, ghidată de discernământ, la cultura necreştină, precum şi ca exemplu de folosire corectă a raţiunii.  În contrast cu Sfântul Vasile, ereticii ca Eunomiu se remarcă prin adoptarea necritică a unor idei sau atitudini din cultura păgână, şi în primul rând a speculaţiei filosofice ca metodă de investigare a adevărului.  Aceasta este o formă gravă de trufie, în care cel care raţionează se crede capabil să acceadă la adevăr prin forţe proprii şi ajunge să respingă adevărul revelat pe care îl mărturiseşte Biserica.  Desigur, pentru Sfântul Vasile nu poate exista adevăr decât în Hristos, şi nu poate exista mărturisire a adevărului şi combatere a ereziei fără viaţa în Hristos.  Aşadar, rătăcirea raţiunii către erezie nu poate fi combătută pe deplin doar cu metodele filosofice care au produs rătăcirea, ci atunci când cel care mărturiseşte pentru adevăr şi contra ereziei mărturiseşte prin întreaga sa viaţă trăită în Adevărul care este Hristos.

Ortodoxie Traditionalista si Teologie Patristica

Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare precum şi Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor…

Introducere

Acum, la împlinirea a peste 1630 de ani de la mutarea la cele veşnice a fericitului şi pururea pomenitului între sfinţi, mari dascăli şi ierarhi, în anul jubiliar – 2016, dedicat educaţiei tineretului creştin ortodox român, am dorit să scoatem în evidenţă concepţia creştină despre educaţie, trezvie, apologie şi mărturisire creştină, precum şi cea despre pastoraţie, în viziunea Sfântului Vasile cel Mare, şi care slujeşte destinaţiei şi vocaţiei omului.

Teologia şi Slujirea Sfântului Vasile cel Mare reprezintă un model cuprinzător şi mereu actual în ceea ce înseamnă asumarea concretă a identităţii credinţei creştine mărturisitoare. Dimensiunea cuprinzătoare a teologiei Sfântului Vasile cel Mare este concretizată prin gândirea profundă în ceea ce priveşte învăţătura de credinţă, prin abordarea cu realism şi echilibru a unor aspecte practice…

View original post 6,062 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s