Un preot şi teolog grec critică un document pregătitor pentru Sinodul “pan-ortodox”

Sursa în limba engleză: http://theorthodoxchurch.info/blog/news/?p=46433

Traducere în limba română: “Dragostea se bucură de adevăr” (Ana Elisabeta)

Pravoslavie.ru – 9/3/16

Agenţia greacă de ştiri Romfea a publicat un comentariu detaliat al documentului  preliminar pentru Sinodul Pan-Ortodox “Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine”, care a fost alcătuit de un cleric al bisericii Sf. Nicolae din Patra, teologul şi preotul Anastasie Gotsopoulos (Anastasios Gkotsopulous).

Este un comentariu pe larg, în care autorul încearcă să ofere o evaluare obiectivă a documentelor adoptate la A Cincea Sesiune Pre-Sinodală Pan-Ortodoxă şi puse pe agenda Sfântului şi Marelui Sinod planificat pentru iunie 2016.

Introducerea arată că “… până astăzi, toate Sinoadele Bisericii Ortodoxe întrunit până astăzi, de la cele Apostolice până la cele Ecumenice şi Locale, vechi şi recente, au avut ca preocupare principală şi fundamentală proclamarea Adevărului lui Hristos şi în acelaşi timp osândirea ereziei şi a divizării Trupului lui Hristos. Textele sinodale s-au distins prin acrivie/exactitate minuţioasă în formularea (descrierea în cuvinte a) experienţei bisericeşti în Duhul Sfânt … ” [Traducerea în limba română îndreptată după originalul grecesc]

În ce priveşte documentul preliminar de la A Cincea Sesiune Pre-Sinodală Pan-Ortodoxă intitulat “Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine”, este imposibil să se aplice aceste caracteristici specificate.

Textul de faţă, intitulat “Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine”, a fost formulat la A Cincea Sesiune Pre-Sinodală Pan-Ortodoxă (2015), când s-a decis să se  combine două texte: “Relaţia Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine” şi “Biserica Ortodoxă şi mişcarea ecumenică,” adoptate la A Treia Sesiune Pre-Sinodală Pan-Ortodoxă (1986).

În opinia Părintelui Anastasie, principalele prevederi ale textului adoptat în 2015 sunt în mod fundamental aceleaşi cu prevederile şi propunerile celei de-a Treia Sesiuni Pre-Sinodale Pan-Ortodoxe.

Există, totuşi, o diferenţă importantă, în aceea că documentul preliminar “Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine” nu conţine nicio evaluare analitică sau critică a niciunuia dintre dialogurile teologice bilaterale cu comunităţile creştine menţionate în textul celei de-a Treia Sesiuni Pre-Sinodale Pan-Ortodoxe. La urma urmei, procesul de desfăşurare a acestor dialoguri, atât oficiale cât şi neoficiale, durează de circa 35-50 de ani sau mai mult. [Traducerea în limba română îndreptată după originalul rus]

Autorul explică tăinuirea rezultatelor acestor dezbateri teologice prin aceea că nu au produs rezultate pozitive, deşi textele dogmatice, adoptate ca rezultat al acestor dialoguri teologice, ar trebui să primească o evaluare obiectivă din partea Sinodului Pan-Ortodox.

“Poate că Sinodul nu mai este interesat de rezultatele dialogurilor, de vreme ce progresează cu succes? Sau poate că unii se tem că dacă Sfântul şi Marele Sinod începe discuţiile cu privire la progresul dialogurilor teologice bilaterale atunci ceea ce fiecare întâistătător al Bisericilor Ortodoxe Locale ştie prea bine, dar nu are suficient curaj să declare deschis, va deveni evident: că toate dialogurile sunt în impas?” întreabă autorul comentariului.

“Majoritatea dialogurilor de fapt au eşuat, dar conducătorii noştri bisericeşti nu ne-au informat. De ce? Deoarece, fără îndoială, a mărturisi public eşecul dialogurilor ar lăsa mişcarea ecumenică în aer!”

Apoi, de la consideraţiile generale asupra documentului autorul trece la o privire mai detaliată.

Din punctul său de vedere, primele patru articole ale textului merită comentarii pozitive, şi în special primul, în care este proclamată răspicat dogma că Biserica Ortodoxă este “Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolicească Biserică.”

Însă în continuare apar multe ambiguităţi, formulări echivoce, şi contradicţii teologice, scrie pr. Anastasie, conglăsuind deplin în punctele principale cu toţi aceia care deja s-au pronunţat împotriva acestui document preliminar — Mitropolitul Atanasie al Limasolului, Mitropolitul Simeon al Noii Smirne, clerul bulgar între care şi ieroschimonahul Dimitrie de la Zografu, Mitropolitul Serafim al Pireului, şi Mitropolitul Ierotei al Nafpaktei.

În articolul al şaselea, grupurile eretice sunt numite “biserici creştine,” ducând astfel la punerea următoarei întrebări pe deplin rezonabile: există una, sau mai multe Biserici? Mai mult, nicăieri în text nu este menţionat cuvântul “erezie”, lăsând impresia că “nu mai există erezie, există numai … Biserica!”

Ca şi Mitropolitul Serafim al Pireului, autorul se întreabă: de ce să invităm observatori de alte credinţe la Sinod?

“Acum, deoarece în ‘noile condiţii istorice’ (articolul 4) nu mai există erezii, putem aşadar să invităm ca ‘observatori’ la Sinodul nostru ‘delegaţi din biserici şi confesiuni creştine cu care Biserica ortodoxă desfăşoară dialoguri teologice.’”[1]

[1] În conformitate cu decizia Întâlnirii Întâistătătorilor Bisericilor locale, ca “observatori” vor fi invitaţi reprezentanţi ai romano-catolicilor, copţilor, armenilor, anglicanilor şi ai altor confesiuni.

“În istoria Bisericii, ereticii erau invitaţi şi erau de faţă la Sinoade nu ca ‘observatori’ onorifici, ci cu scopul de a-i aduce la pocăinţă, iar dacă stăruiau în greşeală şi erezie, atunci erau anatematizaţi, erau excluşi din Sinod şi nu mai participau în continuare la activităţile lui.”

Comentând asupra intenţiei de a invita “observatori” la Sinod, pr. Anastasie se teme că “prezenţa ereticilor ca ‘observatori’ va avea consecinţe pastorale serioase, catastrofale:

1. Va duce la neînţelegeri în rândul credincioşilor;

2. În loc să contribuie la unitatea Bisericii noastre o va clătina, dând motive serioase pentru producerea şi întărirea schismelor!”

Autorul trece apoi la articolul 20, în care de asemenea remarcă afirmaţii ambigue şi vagi care nu sunt “compatibile cu importanţa şi autoritatea sinodală a unei decizii pan-ortodoxe. Este necesar să definim cu maximă acurateţe la ce se referă termenii ‘perspective’ şi ‘criterii canonice.’ O asemenea afirmaţie vagă se pretează la numeroase interpretări şi înţelegeri greşite, ceea ce nu poate decât să creeze probleme.”

Pr. Anastasie remarcă de asemenea că articolul 20 urmează logic articolului 19 care vorbeşte despre Consiliul Mondial al Bisericilor. În consecinţă, când menţionează “biserici şi confesiuni creştine”, se referă la cele peste 345 de comunităţi membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor, nu se limitează la cele şase cu care Biserica Ortodoxă are dialoguri teologice. Preotul grec aminteşte că aceste comunităţi au vederi teologice foarte diferite.

Ca încheiere/concluzie a comentariului său, el observă că textul “Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine” este cu atât mai important cu cât are în vedere Sfântul şi Marele Sinod, iar prin el întreaga Biserică Ortodoxă Sobornicească.

Acest document este un text de natură dogmatică şi, în mod corespunzător, ar trebui tratat ca o decizie dogmatică a unui Sinod Pan-Ortodox.

Privind textul din acest unghi, devine evident că nu corespunde înaltei lui meniri. Ambiguităţile nepermise, numeroasele contradicţii, şi discrepanţele cu Tradiţia prezentă a Bisericii vor crea fără îndoială probleme serioase în teologia Bisericii, care vor vătăma Trupul lui Hristos spre bucuria vrăjmaşilor ei.

“Nădăjduim şi ne rugăm Sfântului Duh să se odihnească asupra Sfântului şi Marelui Sinod şi să tâlcuiască cuvântul Adevărului lui Hristos … spre slava lui Dumnezeu şi a poporului Său, şi spre ruşinarea vrăjmaşilor Adevărului.”

 Traducere Jesse Dominick

Pravoslavie.ru

Traducere din engleză: “Dragostea se bucură de adevăr” (Ana Elisabeta)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s